αρχική arrow προφίλ
Προφίλ του Ελαιώνα της Γέρας
Πρωταρχικός σκοπός

Ο Ελαιώνας της Γέρας, είναι ένα συγκρότημα παραδοσιακών ξενώνων, το οποίο εκτείνεται μέσα σ' έναν πυκνόφυτο ελαιώνα, 30 στρεμμάτων, στο στόμιο του ειδυλλιακού κόλπου της Γέρας. Το συγκεκριμένο μέρος, αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη ενός οράματος και ταυτοχρόνως μιας μακρόχρονης δέσμευσης του οικοδεσπότη στην πραγμάτωση της ακόλουθης αποστολής:

"Να γίνει μακροπρόθεσμα μια οικονομικά βιώσιμη επιχείρηση, η οποία θα δραστηριοποιείται σε ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, ενώ ταυτόχρονά θα σέβεται και θα συντηρεί το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του προορισμού, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής αξίας στους επισκέπτες της."

Στόχοι

 Για την εκπλήρωση του ευρύτερου σκοπού, έχει δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μεμονωμένων στόχων, το οποίο συμβάλλει στην ενίσχυση της προσπάθειας του οικοδεσπότη, για την εφαρμογή ηπιότερων και πιο εναλλακτικών μορφών τουριστικής ανάπτυξης αλλά και την παροχή ενός πιο ποιοτικά ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος στην συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι, στόχος του οικοδεσπότη είναι:

1. Η διασφάλιση ότι ο Ελαιώνας της Γέρας, μέσω της προσφοράς πρωτόγνωρων εμπειριών φιλοξενίας στους ταξιδιώτες, αποτελεί την πρώτιστη επιλογή τους στο νησί της Λέσβου.

2. Η ακατάπαυστη επιδίωξη για ποιοτική εξυπηρέτηση των επισκεπτών, μέσω της μέγιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του Ελαιώνα.

3. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις αξίες του φυσικού, πολιτιστικού και οικονομικού περιβάλλοντος του συγκεκριμένου προορισμού και η ανάδειξη της ικανότητας των ανθρώπων να ζουν αρμονικά μέσα σ' αυτό.

4. Η ικανοποίηση μιας εσωτερικής επιθυμίας του οικοδεσπότη , η οποία είναι η αειφόρος διαχείριση και αναβάθμίση του κόλπου της Γέρας, μέσω της υιοθέτησης και προώθησης ενός κώδικα ορθής και υπεύθυνης τουριστικής πρακτικής.

5. Η ώθηση των επισκεπτών του Ελαιώνα στην συνειδητοποίηση της σημασίας του ρόλου τους, σε θέματα προστασίας και διατήρησης του φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής καθώς και την αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών της.

6. H υιοθέτηση πρακτικών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, καθώς και στην ανάδειξη του παραδοσιακού τρόπου ζωής της υπαίθρου, μέσω της συμμετοχής των επισκεπτών σε δραστηριότητες αγροτουριστικού και εναλλακτικού χαρακτήρα.

7. Να διακριθεί ο ξενώνας στον χώρο του εναλλακτικού τουρισμού και να λειτουργήσει ως παράδειγμα-πρότυπο για τους γύρω ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, συμβάλλοντας έτσι κατά πολύ, στην προώθηση ενός μοντέλου ολιστικής ανάπτυξης της περιοχής της Λέσβου.

8. Η υπόδειξη σε διάφορους δημόσιους οργανισμούς, ότι ο τουρισμός μπορεί κάλλιστα ν' αποτελέσει, μια φιλική προς το οικοσύστημα δραστηριότητα, η οποία αν χρησιμοποιηθεί υπεύθυνα, μπορεί να προάγει κατά πολύ, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 
 
 
web design by :